Staffansgarden, Delsbo, Sweden

Hur kan byborna göra sig synliga på en textil väggbonad.  Det var en av de första tankar som ledde till idèn och gestaltningen av vår "panel". Byborna skulle kunna själv vara aktiva, visa sig och påverka innehåll såväl utseende av vårt bidrag. Ett gemensamt bidrag skulle det bli. Det krävdes en teknik som de flesta behärskar. Linjen är en elementär och omedelbar uttrycksform. Alla bybor på Staffansgården kan rita. Men vad skulle de rita för något? The "panel skulle visa något, föreställa något, som alla skulle kunna identifiera sig med. Det måste alltså vara något som var viktigt för alla. Temat blev "människa". Det tycktes vara det mest väsentliga och grundläggande i vår gemenskap. Att vara människa bland människor, att röra sig som individ i socialt sammanhang är det viktigaste på Staffansgården.

Panelen delades i sexton rutor för att skapa plats för olika människor. Bybor informerades om projektet och tillfrågades om de ville bidra med en teckning. "Att rita en människa" lät uppgiften. Det kunde vara ett självporträtt - men måste inte vara det. Resultatet var sexton helt olika teckningar som vittnar om individualitetet i en gemenskap. Vi ville understryka intrycket av mångfald genom inramning i olika färgar. Små "garnmänniskor" hänger dinglande och bryter bildernas statiska ordning. Staffansgården står för ramen, ordning och trygghet i det sociala samspelet av människorna som bor och arbetar där. Färg och mångfald bidrar individerna själva med.  Materialet till "the panel" är oblekt lin. Linodling har en lång tradition i området där vi bor och har präglat det under många år. Lin är landskapsblomma i vårt landskap Hälsingland. Således kan vi betrakta lin som "grund" för oss människor som bor här. Arbetet med "the panel" var en genomgående positiv upplevelse. Det var roligt och inspirerande för många att se den "växa" när ruta efter ruta fylldes med teckningar. Spännande och ibland överraskande var det att gissa vem som gjorde vilken teckning. En teckning kan visa fasetter av en människas personlighet som vi annars inte får uppleva.